Sanlian Worldwide

timg1

Sanlian Heavy Industry bây giờ có văn phòng và các đối tác tại Montreal, Canada / TX, USA / Monterrey, Mexico / Brisbane, Australia / Istanbul, Tukey / Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / Dhaka, Bangla Desh

Chúng tôi hiện đang vẫn deveping hợp tác trên toàn thế giới.

We welcome you to join us !


WhatsApp Online Chat !